VÝSLEDOK SÚŤAŽE – Obchodná verejná súťaž – prenájom garážových státí č. 10/A, 13/A, 20/A, 23/A, 25/A, 27/A, 30/A, 35/A, 37/A, 38/A, 40/A, 45/A, 46/A, 50/A, 53/A, 24/B,29/B, v garážovom stojisku na Rovniankovej ul. č. 4-6 a prenájom garážových státí č. 44, 45, 46,47, 48, 50, 53, 61, 64, 68, 79, 112 v garážovom stojisku na Mlynarovičovej ul. č. 14-24 v Bratislave

web od 2day