Prerušená prevádzka materských škôl z dôvodu chrípkového ochorenia

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bude z dôvodu chrípkového ochorenia v dňoch 6.-10.2.2020 (štvrtok, piatok a pondelok, vrátane) prerušená prevádzka materských škôl Tupolevova a Ševčenkova, od 10.-14.2.2020 (pondelok – piatok vrátane) bude prerušená prevádzka v MŠ Jankolova a od 12.-14.2.2020 MŠ Šustekova.
Prevádzka MŠ Tupolevova a Ševčenkova bude obnovená od 11.2.2020, MŠ Jankolova a Šustekova od 17.2.2020.

web od 2day