Dôležité kontatky

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou. Odborníkov je možné kontaktovať mailom na: novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach:

Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Kontakt MČ Bratislava-Petržalka pre seniorov: Ing. Ľubov Staneková, telefón: +421-2-68 288 854, mail: lubov.stanekova@petrzalka.sk, mobilná linka bude k dispozícii pre seniorov každý deň od 8:00 do 16:00 – 0947 487 498

Please, all information in English about novel coronavirus 2019-nCoV you can find on the websites:
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html

web od 2day