Magistrát začal distribuovať prvé rúška

Mesto začalo distribuovať ochranné rúška pre zamestnancov, ktorí dennodenne zabezpečujú chod mesta a mestských častí. Magistrát pristúpil k nákupu ochranných rúšok vo vlastnej réžii po tom, ako bolo zrejmé, že nedokážu byť v tejto chvíli zabezpečené zo strany štátu.

Ochranné rúška sa mestu podarilo objednať napriek veľkému nedostatku na trhu. Pre to, aby bol zabezpečený koordinovaný postup, v spolupráci s mestskými časťami zozbierali údaje o počte, ktorý nevyhnutne potrebujú. Prvé rúška už dorazili na magistrát. Okamžite ich začali distribuovať medzi jednotlivé mestské časti. V situácii ich akútneho nedostatku potrebuje tak mesto, ako aj mestské časti postupovať zodpovedne a chrániť pracovníkov, ktorí sú v kontakte s inými ľuďmi. Robí sa tak všetko pre to, aby zabezpečili ochranné pomôcky v dostatočnom množstve, pre zabezpečenie funkčnosti verejných služieb. Dostupnosť ochranných pomôcok pre ďalšie cieľové skupiny, napríklad seniorov, závisí od rozsahu pomoci od štátu a možností pri nákupoch materiálu.

zdroj: bratislava.sk

web od 2day