Starosta Ján Hrčka k aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom: „Robíme všetko čo je v našich silách“

Situácia v Bratislave a aj na celom Slovensku je vážna, ale vďaka rýchlym preventívnym opatreniam výrazne lepšia ako v okolitých krajinách. Okrem videa s príhovorom starostu, pridávame aj príhovor v písanej forme.

Vážení Petržalčania,

minulý týždeň v pondelok, potom ako bratislavská župa zatvorila stredné školy,
sa aj všetky bratislavské mestské časti rozhodli z preventívnych dôvodov
uzatvoriť svoje základné a materské školy. V tom čase to zo strany štátnych
orgánov bolo hodnotené ako predčasné a zbytočne vyvolávajúce paniku.
Dnes vidíme, že najmä vďaka županovi Jurajovi Drobovi, bratislavským
starostom a primátorovi sa v Bratislave začali opatrenia proti šíreniu vírusu
COVID-19 uplatňovať oveľa skôr ako kdekoľvek inde.

Situácia v Bratislave a aj na celom Slovensku je vážna, ale vďaka týmto
rýchlym preventívnym opatreniam výrazne lepšia ako v okolitých krajinách.
Každý z nás by mal byť zodpovedný a aj keď sa neobáva nakazenia seba, mal
by adekvátne chrániť svoje okolie. Najdôležitejšie je si poriadne umývať ruky,
nosiť rúško a vyhýbať sa väčším zoskupeniam ľudí a v opodstatnených
prípadoch dodržiavať preventívnu karanténu. Tieto opatrenia najviac
zamedzia nekontrolovanému šíreniu pandémie a pomôžu vrátiť sa čo najskôr k bežnému
životu.

Treba si však uvedomiť, že aby sme v súčasnej situácii mohli ako-tak
normálne fungovať, musia niektorí ľudia ďalej pracovať. Okrem zdravotníkov
ide o zamestnancov obchodov, vodičov prepravných a zásobovacích služieb,
odvozu odpadu a mnoho iných. Takisto si treba uvedomiť, že aktuálny stav
nie je dlhodobo ekonomicky udržateľný a skôr alebo neskôr sa bude musieť
začať vracať do pôvodných koľají. Preto je veľmi dôležité, aby sme práve teraz
čo najviac zabránili šíreniu. Rovnako je potrebné, aby sme v týchto časoch
pomáhali najviac ohrozenej a najzraniteľnejšej komunite, a tou sú naši seniori.

Mestská časť už vyvinula konkrétne kroky na pomoc osamelým
seniorom a osamelým občanom s vážnym telesným postihnutím či
chronickým ochorením, ktorí majú ťažkosti s nákupom potravín, drogérie,
liekov a ďalších vecí základnej potreby. Ak nás títo obyvatelia kontaktujú na
telefónnom čísle 0947 487 498, radi im zabezpečíme donášku potrebných
tovarov prostredníctvom našich dobrovoľníkov.

Prosím, sledujte našu stránku a náš facebook, ako aj stránku a facebook
hlavného mesta, kde sa vám budeme snažiť poskytovať najaktuálnejšie
informácie. Ak máte možnosť, prosím, pomôže a zapojte sa aj vy do
niektorých aktivít. Napriek tomu, že bratislavské mestské časti, mesto a župa
intenzívne spolupracujú a pomáhajú si, všetko vrátane ochranných
prostriedkov si musíme zabezpečovať po vlastnej línii bez akejkoľvek pomoci
štátu. Z toho dôvodu sú naše možnosti zatiaľ obmedzené.

Ďakujeme za vaše pochopenie a pomoc. Robíme všetko, čo je v našich silách.

Ján Hrčka – starosta MČ Bratislava-Petržalka

web od 2day