Vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju začne MČ Bratislava-Petržalka v spolupráci s mestskou políciou distribuovať rúška do 76 ambulancií v Bratislave 5

Bratislavský samosprávny kraj vyčlenil balíčky rúšok pre 76 ambulancii všeobecných praktických lekárov pre dospelých a deti v rámci BA 5: Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo.

Mestská časť Bratislava-Petržalka prevzala od BSK 76 balíčkov po 5 rúšok pre 76 ambulancii všeobecných praktických lekárov pre dospelých a deti v rámci BA 5 – Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo.
Petržalka v spolupráci s mestskou políciou začne tak v pondelok ráno s distribúciou balíčkov. V prípade nedoručenia balíčka si budú môcť lekári vyzdvihnúť ten svoj na miestnom úrade. Vydávať sa budú po podpise.

web od 2day