Testovanie v zariadeniach opatrovateľskej služby dopadlo dobre

V petržalských zariadeniach opatrovateľskej služby, ktoré spravuje Stredisko sociálnych služieb ako rozpočtová organizácia mestskej časti, sa 27. apríla uskutočnilo testovanie na koronavírus. Prešli ním zamestnanci a klienti zariadení na Mlynarovičovej a Vavilovovej ulici. Dovedna išlo o 144 ľudí a vo všetkých prípadoch boli výsledky testov na prítomnosť ochorenia COVID-19 negatívne.

Testovanie je iba jeden z krokov v postupoch proti šíreniu koronavírusu, dôležitá je celá sieť opatrení. Samozrejmosťou sú ochranné pomôcky a hygienické prostriedky, no okrem toho pristúpila riaditeľka Strediska sociálnych služieb v spolupráci s mestskou časťou a po konzultácii s hlavným mestom k ďalším koncepčným opatreniam v týchto zariadeniach. Zamestnanci sú rozdelení do tímov tak, aby boli v prípade rizikovej situácie k dispozícii pracovníci, ktorí riziku neboli vystavení. V samotných zariadeniach je vytvorených niekoľko zón, aby sa v prípade potreby mohla problémová zóna okamžite uzavrieť bez toho, aby bola ohrozená prevádzka celého zariadenia. Tamojší pomocný personál je pravidelne preškolovaný, aby si osvojil správne postupy v podmienkach, ktoré si vyžadujú zvýšenú obozretnosť a špeciálny prístup. Koordinácia opatrovateliek, ktoré sa starajú o klientov v ich domácnostiach, je zariadená tak, aby neprichádzali do priameho kontaktu so zamestnancami v pobytovej časti zariadení.

Mestská časť plánuje zabezpečiť testovanie pracovníkov týchto zariadení na pravidelnej báze a v súčasnosti sa v tomto smere hľadajú najefektívnejšie riešenia a nastavujú konkrétne postupy. Aktuálne výsledky testov sú priaznivé a atmosféra v zariadeniach relatívne pokojná, vedenie mestskej časti si však uvedomuje, aké veľké psychické i fyzické úsilie vynakladajú príslušní zamestnanci v súčasných podmienkach a za ich ochotu a nasadenie v starostlivosti o druhých im chce vyjadriť vďaku.

web od 2day