Rozhodnutie starostu MČ Bratislava-Petržalka v súlade s rozhodnutím Ministra školstva SR o obnovení školského vyučovania a prevádzke školských zariadení od 15.6.2020

web od 2day