Informácia o prijímaní detí do materských škôl

Na základe mnohých otázok k prijímaniu detí do materských škôl pre školský rok 2020/2021 informujeme rodičov, že na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR platí nasledovné:

✅ Termín na predloženie potrebných dokladov, súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie (najmä potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia) je do 14. augusta 2020.

✅ Riaditeľ školy, vrátane školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta 2020. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

web od 2day