Draždiak a psíčkari

Počas hlavnej letnej sezóny kúpania dostávame veľa podnetov od občanov sťažujúcich sa na kúpajúcich sa psov v Draždiaku alebo voľne sa pohybujúcich psov na brehu jazera.
❗️Pripomíname, že v areáli jazera Veľký Draždiak platia tieto zákazy:
⛔️zákaz voľného pohybu psov (bez vôdzky)
⛔️zákaz vstupu psov do vodnej plochy.

Mestská časť na to upozorňuje niekoľkými zákazovými tabuľami umiestnenými brehoch jazera, napriek tomu sa stále nájdu jedinci, ktorí zákazy porušujú.
Čo v prípade, že ste svedkami porušovania nariadenia? Kontrolu dodržiavania pravidiel nariadenia má v kompetencii mestská polícia, ktorá má jediná oprávnenie vyzvať majiteľa psa, aby sa legitimoval a v prípade spáchania priestupku ho môže pokutovať. Ak na majiteľa psa nezaberie slovné upovedomenie, máte plné právo privolať hliadky mestskej polície.

Týmto apelujeme na všetkých psíčkarov, aby zákazy nebrali na ľahkú váhu a využívali iné vodné plochy, na ktoré sa tieto zákazy nevzťahujú, napr. Chorvátske rameno alebo Malý Draždiak. Je to jediné jazero v rámci Petržalky, kde sa môžeme v letných horúčavách osviežiť, preto buďme k sebe tolerantní, najmä počas rušnej letnej sezóny.🙏

Samozrejme, týmto prosíme aj iných návštevníkov, nie iba psíčkarov, aby vodu neznečisťovali či už odpadkami alebo výkalmi. Navyše pripomíname že platí aj zákaz kŕmenia vodného vtáctva pečivom, ktoré okrem znečisťovania vody spôsobuje vtáctvu tráviace ťažkosti.

web od 2day