Oznam o prevádzke materských škôl od 15.9. do 30.9. 2020

V zmysle Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v materských a základných školách pre školský rok 2020/2021 vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aktualizovaného dňa 26. augusta 2020 Vám oznamujeme, že: v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je na základe návrhu riaditeliek materských škôl v zmysle dodržania všetkých opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2020 schválená prevádzka v období
od 15. 09. 2020 do 30. 09. 2020 v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod

web od 2day