Oznam o prevádzke materských škôl od 01.10.2020

V zmysle Organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka je prevádzka schválená zriaďovateľom od 01. 10. 2020 do odvolania v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod.

web od 2day