Výzva na preventívnu celoplošnú deratizáciu na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja – jeseň 2020

RÚVZ hlavné mesto so sídlom v Bratislave vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej dereatizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020.

web od 2day