Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 10/2020 z 13.10.2020, o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka – SCHVÁLENÉ

web od 2day