Petržalka pokračuje v oprave chodníkov

Mestská časť Bratislava-Petržalka má v správe viac ako milión m2 chodníkov. Už niekoľko týždňov realizuje ich lokálne opravy, na ktoré z tohtoročného rozpočtu vyčlenila 217-tisíc eur. Týmto spôsobom sa snaží zlepšiť ich stav ešte pred začiatkom zimy.

Doteraz sa jej podarilo zrealizovať opravy menšieho aj väčšieho rozsahu v šiestich vybraných lokalitách mestskej časti. Prioritou samosprávy je opraviť najmä chodníky, ktorých stav bol neúnosný a uľahčiť tak obyvateľom pohyb po miestnych komunikáciách. „Tam, kde to bolo možné, sme obrubníky na vstupoch na chodníky nahradili sklopenou plochou pre ľahší pohyb osôb s obmedzenou mobilitou a mamičiek s kočíkmi,“ povedal starosta Petržalky Ján Hrčka. „Momentálne obnovujeme chodníky v ďalších lokalitách, preto chcem obyvateľov upozorniť na menšie obmedzenia súvisiace so stavebnými prácami,“ dodal.

Opravy chodníkov na území Petržalky má v réžii referát technických činností mestskej časti, práce realizuje zazmluvnená dodávateľská firma. Zatiaľ oficiálne ukončila opravu chodníka na Bulíkovej 1-9, vrátane obnovy vstupov do bytových domov, ktoré vykazovali povrchové poškodenia. Nový asfaltový povrch pribudol aj chodníkom na Hálovej 18-20, Andrusovovej 7 a Vlasteneckom námestí 9-10. Opravy menšieho rozsahu zrealizovala mestská časť na Starhradskej a Jungmannovej ulici. Všetky práce pozostávajú z vyfrézovania cestného povrchu, odstránenia porúch v konštrukčných vrstvách a aplikácie nového asfaltobetónu.

Mestská časť pokračuje v oprave chodníkov v lokalitách Holíčska 28, Znievska 38-40, v najbližších dňoch sa bude venovať aj oprave prístupovej rampy vedúcej na terasu na Rovniankovej ulici. V prípade priaznivých poveternostných podmienok má v pláne aj renováciu chodníka v lokalite Tupolevova 17.

web od 2day