Oznámenie o kosbe trávnatého porastu na Chorvátskom ramene (tretia kosba)

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP) informuje o tretej kosbe trávnatého porastu na Chorvátskom ramene, ktorá začne od pondelka 30.11.2020.

SVP bude kosiť trávnaté plochy a aj rákos – trstinu. Rákos bude kosiť iba v tom úseku, ktorý predchádzajúcu zimu pokosil Magistrát – t.j. od konca Chorvátskeho ramena pri Nám. Hraničiarov pod Technopol.

S kosbou SVP začne v pondelok 30.11.2020 a od utorka 01.12.2020 sa pridá aj traktor s ramenom a pokosí rákos.

Chorvátske rameno je umelým vodným kanálom, ktoré musí byť udržiavané kosením. V tomto termíne už nehniezdia žiadne vtáky a ani nie sú mladé jedince, ktoré by mohli kosbou nejakým spôsobom zraniť alebo zabiť.

web od 2day