Oznam o prerušení prevádzky materských škôl v čase vianočných prázdnin v školskom roku 2020/2021

V zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a po prerokovaní s riaditeľkami materských škôl
oznamujeme, že od 28. 12. 2020 do 31. 12. 2020 bude prerušená prevádzka vo všetkých 24 materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

web od 2day