Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 16/2020 z 15. decembra o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka – SCHVÁLENÉ

web od 2day