Ovsištské námestie bude krajšie a bezpečnejšie

Koncom roka prebehla prvá etapa revitalizácie Ovsištského námestia pozostávajúca z výmeny a rekonštrukcie chodníka, ktorý nespĺňal svoj účel. Pôvodný chodník vybudovaní z tzv. imitácie dreva bol dlhšiu dobu v havarijnom stave a nepôsobil vábne. Ďalšie práce sú plánované začiatkom roka 2021 a ich cieľom bude skrášliť priestor do podoby, akú si zaslúži.

Pomerne mladé námestie je lákadlom nie len pre mladé rodiny s deťmi, ale aj pre ostatné vekové kategórie, nakoľko jeho umiestnenie medzi bytovými domami umožňuje jeho ľahkú dostupnosť.

Ovsištské námestie graficky znázorňuje slnko, pričom stred námestia tvorí kruh, z ktorého vychádzajú lúče. Rôzne rozmery a sfarbenie dlažobných prvkov tvoria atraktívny povrch. Nachádzajú sa na ňom lavičky, malé smetné nádoby na komunálny odpad, voľný priestor na loptové hry, prípadne piknik a záhon s kvitnúcimi a vždy zelenými kríkmi. Dominantou sú dekoratívne kvitnúce paulovnie plsnaté známe voňavými purpurovo fialovými kvetmi.

Pôvodne mal revitalizačné práce na námestí v kompetencii zhotoviteľ. Na základe zmluvy medzi zhotoviteľom a mestskou časťou bola záruka na Ovsištské námestie 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia celého diela objednávateľom, t.j. mestskou časťou. Počas záručného obdobia bol primárne opravovaný už spomínaný chodník z imitácie dreva. Najčastejším dôsledkom poškodenia bola zlá priľnavosť dosiek ku konštrukcii, ktorá ich vyvyšovala nad úrovňou terénu. Havarijný stav podčiarkujú vypuklé a silné korene stromov, presnejšie topoľov, ktoré sa po jednom nachádzajú z každej strany chodníka. Po skončení záručnej lehoty prešla v roku 2018 správa námestia pod Miestny podnik verejnoprospešných služieb MČ Bratislava-Petržalka. Čoraz pravidelnejšia oprava sa aj v tomto prípade ukázala ako neefektívna. Obyvatelia Ovsišťa, ktorí zasielajú ohľadom námestia podnety a rovnako aj mestská časť sa zhodli, že stav bol nevyhovujúci a treba ho riešiť.

Zamestnanci oddelenia životného prostredia a referátu správy verejných priestranstiev sa dohodli s architektkou a autorkou originálneho návrhu revitalizácie Ovsištského námestia p. Tamarou Reháčkovou na zmene uvedeného chodníka tak, aby už ďalej nepredstavoval prípadné ohrozenie pre chodcov. Podľa dohody a nového návrhu architektky prišlo k zúženiu chodníka a výmene imitácie dreva za terasové platne, ktoré tvoria aj centrálny chodník cez celé námestie. Vďaka tomu, že sa použil rovnaký materiál aký už na námestí je a neprišlo k žiadnemu estetickému znehodnoteniu. Zvyšnú časť plánovaného revitalizovaného chodníka bude tvoriť trávnatý porast. Pri rekonštrukcii chodníka neprišlo k poškodeniu koreňového systému topoľov a stavebné práce boli vykonané v zmysle ochrany drevín pri stavebnej činnosti.

Sme radi, že sa nám darí skvalitňovať využívaný verejný priestor aj na základe podnetov od obyvateľov. Veríme, že nový chodník vydrží dlhé roky a bude aj vďaka svojej konštrukcii bezpečný pre chodcov“, uvádza vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

web od 2day