Na Šrobárovom námestí vznikne nový zelený priestor

Ešte minulý rok sa podarilo mestskej časti Bratislava-Petržalka získať z Úradu vlády SR mimorozpočtové zdroje na revitalizáciu Šrobárovho námestia a areálu Základnej školy Anatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava. Štúdia revitalizácie je pripravená a bude sa upravovať na základe dohody s miestnymi obyvateľmi. Pri tvorbe štúdie sa kládol aj dôraz na ochranu drevín.

Mestská časť Bratislava-Petržalka chce naplno realizovať úpravy verejného priestoru tak, aby boli viac využívané vo veľkej miere Petržalčanmi z priľahlého okolia. Za dôležité považuje MČ Petržalka sústrediť sa práve na priestory námestí, ktoré nie sú na rekreáciu využívané. Ide aj o prípad Šrobárovho námestia medzi bytovým domom Pifflová a ZŠ na ul. Černyševského. Keďže daný priestor ma potenciál využiť zeleň a dreviny, ktoré už na námestí sú, pristúpilo petržalské oddelenie životného prostredia, prostredníctvom spoločnosti Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o. k vypracovaniu posudku – Plán ochrany stromov pri stavebnej činnosti – Šrobárovo námestie, Bratislava-Petržalka. Súčasťou plánu ochrany drevín bola aj inventarizácia, ktorú realizovalo oddelenie životného prostredia. „Chceme, aby sa stávalo bežným štandardom, že sa pri revitalizáciách priestorov  dbalo na ochranu drevín pri  stavebnej činnosti Plán ochrany drevín pre lokalitu Šrobárovho námestia definuje konkrétne kroky potrebné na ochranu stromov v problematických častiach priestoru. Tie bude musieť budúci realizátor projektu pri stavebných prácach dodržiavať,“ uvádza vedúca oddelenie životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

Mestská časť plánuje v priestore Šrobárovho námestia vysadiť približne 50 stromov.

Ďalšie úpravy verejného priestoru sa týkajú rekonštrukcie chodníkov. Súčasťou bude aj ich rozšírenie. Následne pôjde o výmenu mobiliáru (lavičky, koše). Pribudne psí výbeh na odhľahlejšom pozemku, pitná fontánka a street-workoutové  ihrisko v areály školy.  V ďalšej etape je naplánovaná obnova tartanovej dráhy. Cieľom celej revitalizácie námestia je zachovanie najmä parkového charakteru.  Na stretnutí svoje námietky predostreli občania z priľahlého bytového domu so zástupcami mestskej časti, ktorí požadovali vynechanie pavilónu z projektovej dokumentácie.

Celú štúdiu z dielne Kašovský Kostka Architekti, s. r. o. nájdete TU: https://issuu.com/kostka.michael/docs/2020-14_kompletny_elaborat_as

Od začiatku bola pri projekte za mestskú časť aj vicestarostka Jana Hrehorová. „Som rada, že v Petržalke vznikne už tento rok ďalší kvalitný verejný priestor, ktorý bude určený najmä na rekreáciu a šport. Pozitívne tiež hodnotím aj záujem a zapojenie miestnych obyvateľov, ktorí sa o revitalizáciu zaujímajú a prišli na stretnutia. Verím, že sa nám podarilo nájsť zhodu na tom, ako nakoniec bude Šrobárovo námestie a jeho okolie vyzerať“, uvádza vicestarostka Hrehorová.

Na revitalizáciu priestoru Šrobárovho námestia je alokovaných 200 000 Eur z mimorozpočtových zdrojov mestskej časti. Revitalizácia námestia prebehne najneskôr do konca roku 2021.

web od 2day