Zmena v parkovacej politike

Od nového roka vstúpila do platnosti novela VZN o dočasnom parkovaní, v ktorej miestni poslanci schválili (okrem iného) aj redukciu vozidiel pre rezidentov. Od 1.1.2021 platí, že:

  • Jeden rezident môže mať registrované maximálne 2 vozidlá, z toho len 1 služobné vozidlo na súkromné účely. Pokiaľ má rezident registrované vozidlo manžela/manželky bez trvalého pobytu v Petržalke alebo rodičovské vozidlo, môže mať rezident registrované len 1 vozidlo.
  • Na jeden byt môžu byť registrované maximálne 3 vozidlá. Pokiaľ je v byte registrované vozidlo manžela/manželky bez trvalého pobytu v Petržalke, alebo rodičovské vozidlo, môže byť na byt registrované len toto 1 vozidlo.
  • Rezidenti, ktorí majú viacero vozidiel si môžu do 31.1.2021 zredukovať počet vozidiel sami – zmenou na návštevnícke, alebo vymazaním zo systému, ak vozidlo už nevlastnia. Prípadne môžu kontaktovať referát mobility prostredníctvom mailovej adresy vozidlo@petrzalka.sk.

Upozorňujeme, že v prípade nedodržania povoleného počtu vozidiel bude MČ nútená vozidlá z registračného systému odstrániť.

Viac informácií vám prinesieme v pripravovanej reportáži.

web od 2day