Oznam o pozastavení vydávania dávkovačov na psie ekrementy

Vydávanie nových dávkovačov s vreckami na psie exkrementy je predbežne do odvolania  pozastavené

Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie nebude minimálne do odvolania oddelenie životného prostredia MÚ mestskej časti Bratislava-Petržalka vydávať obyvateľom MČ Petržalka vrecká na psie exkrementy.

Dávkovače v tvare kostičiek, spoločne s vreckami na psie exkrementy sú pre obyvateľov mestskej časti, ktorí uhradia daň za psa, pripravené. V prípade zmiernenia opatrení budeme o možnosti prebratia dávkovačov s vreckami informovať prostredníctvom našej webovej stránky.

Ďakujeme za pochopenie!

web od 2day