Informácie pre chovateľov vtáctva v súvislosti s vtáčou chrípkou

V súvislosti s nálezom uhynutého pozitívneho voľne žijúceho vtáka v jazere Veľký Draždiak informujeme o veterinárnych opatreniach zo strany Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava–mesto.

 

 

 

 

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

 Na základe nálezu uhynutého pozitívneho voľne žijúceho vtáka v jazere Veľký Draždiak, Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava–mesto (ďalej len „RVPS Bratislava–mesto“)

nariaďuje

fyzickým osobám:

všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v monitorovacej oblasti (katastrálne územie mestskej časti Bratislava–Petržalka) vykonať nasledovné

opatrenia,

ktoré sa nariaďujú pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky (aviárnej influenzy) u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Určuje:

Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

  1. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  2. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi,
  3. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  4. oznamovať na RVPS Bratislava–mesto (tel. 02/64461209, 02/64461207, 0915 983 753) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

– pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,

– pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

– týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,

– akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

 Zakazuje:

  1. Zákaz premiestňovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí a ich produktov z monitorovacej oblasti bez povolenia RVPS Bratislava–mesto.
  2. Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.
  3. Zákaz manipulácie s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia RVPS Bratislava–mesto.

Tieto opatrenia platia až do odvolania.

Zároveň žiadame o bezodkladné nahlásenie chovov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, a to buď na veronika.durinova@petrzalka.sk alebo na 0911/866257.

web od 2day