Informácia pre dôchodcov o vybavení potvrdenia o žití

 

POTVRDENIE O ŽITÍ:

Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii Česká správa sociálneho zabezpečení akceptuje „Potvrdenie o žití“ bez osvedčeného podpisu dôchodcu.

Je ale potrebné, aby dôchodca na potvrdení o žití uviedol, že z dôvodu pandemických opatrení nie je možné osvedčiť podpis na tlačive Potvrdení o žití.

V prípade potreby sa kontaktujte na telefónnom čísle : 0947 487 151, 02/68288510

web od 2day