Žiadosť na dotáciu na opravu terás

Pri prechádzkach Petržalskými terasami mnohým napadne, že opravy dlažby, zábradlí, nový náter a revitalizácia by im veľmi pomohla a zároveň zlepšila samotný dojem z tej prechádzky a zamedzila bezpečnostným rizikám, ktoré už dnes pri chôdze mnohými hrozia.

Na základe žiadosti o dotáciu, ktorú je potrebné podať v termíne od 15. 01. 2021 do 31. 03. 2021 mesto refinancuje rekonštrukciu terasy najviac vo výške 200 000€ a 50% nákladov za rekonštrukciu.

Zároveň je možné o dotáciu žiadať aj pri menších projektoch: projektová dokumentácia; vypracovanie statického posudku; obnova verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás; oprava múrikov, zábradlí či schodísk.

Do dotačnej schémy nespadajú terasy bez vlastníka a terasy vo vlastníctve mesta alebo mestskej časti.

Viac informácii k žiadosti o dotácie nájdete tu: https://lnk.sk/cbc9

web od 2day