Sčítanie obyvateľov v Petržalke odštartovalo

V pondelok 15. februára sa na Slovensku spustilo historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľstva prostredníctvom formulára na webovej stránke scitanie.sk.

Sčítanie obyvateľov vníma mestská časť ako veľmi podstatný krok z pohľadu demografie aj ekonomického rozvoja obcí. „Je jedinečnou príležitosťou nás všetkých na získanie užitočných údajov o demografickej štruktúre obyvateľstva Petržalky,“ povedal starosta MČ Bratislava-Petržalka Ján Hrčka, ktorý zároveň súhlasí, že sčítanie je dôležité aj k získaniu financií na rozvoj mestskej časti v prospech obyvateľov. „Pri poslednom sčítaní v r. 2001 sa v Petržalke sčítalo 104-tisíc ľudí, pričom v registri fyzických osôb Ministerstva vnútra ich bolo evidovaných o niekoľko tisíc viac. Obe inštitúcie evidujú občanov s trvalým pobytom, avšak obciam plynú príjmy na základe údajov získaných zo Štatistického úradu. Nesúlad medzi údajmi Štatistického úradu SR a registrom obyvateľov spôsobil, že mestská časť prichádzala ročne o 1,5 milióna eur, ktoré inak mohla využiť na realizáciu dôležitých projektov.“

Petržalská samospráva chce obyvateľov o možnosti sčítania informovať v čo najväčšej možnej miere. Momentálne pripravuje informačno-propagačnú kampaň, Ukážte sa aj v Petržalke!, ktorej cieľom bude motivovať všetky skupiny, aby sa zapojili do sčítania obyvateľstva. „Pripravujeme krátky video návod, špeciálne vydanie novín venované téme sčítania, distribúciu letákov do schránok bytových a rodinných domov. K sčítaniu sa budem vyjadrovať aj na najbližšom online vysielaní „Starostu online“ v stredu 17.2. o 18:00 hod. na našej facebookovej stránke, kde sa ma budú môcť obyvatelia v komentároch opýtať čokoľvek, čo ich v rámci sčítania zaujíma,“ konštatoval starosta Ján Hrčka.

MČ myslí aj na obyvateľov bez možnosti prístupu do online priestoru. Pre tých, ktorí sa nevedia sčítať sami alebo nemajú blízku osobu, ktorá by im so sčítaním pomohla, plánuje MČ  zriadiť viaceré kontaktné miesta na sčítanie za pomoci asistenta. Počet lokalít bude závisieť od vývoja pandemickej situácie. Samospráva ich bude bližšie špecifikovať medzi 1. 4. a 30. 10. 2021. Od utorka 16. 2. 2021 funguje na účel asistenčnej služby aj telefonická linka 0947 487 777, prostredníctvom ktorej môžu obyvatelia kontaktovať MČ so žiadosťou o pridelenie mobilného asistenta.

web od 2day