V Petržalke sa ONLINE sčítalo 104.154 z nás. ĎAKUJEME

scitanie 2021 v petrzalke

ĎAKUJEME, že sa ONLINE sčítalo až 87,74 % z nás, čiže až 104.154 Petržalčaniek a Petržalčanov. OFFLINE časť sčítania prebieha od 01. apríla, predbežne do konca októbra 2021. Viac informácii prinesieme čoskoro.

ONLINE časť sčítania obyvateľov sa uskutočnila od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Možnosť sčítať sa má naďalej každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt. Údaje, ktoré obyvatelia počas sčítania do ONLINE či OFFLINE formulára uvedú sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021. OFFLINE časť sčítania prebieha od 01. apríla, predbežne do konca októbra 2021. Viac informácii prinesieme čoskoro. ĎAKUJEME, že sa ONLINE sčítalo až 87,74 % z nás, čiže až 104.154 Petržalčaniek a Petržalčanov.

scitanie 2021 v petrzalke

web od 2day