Odstraňovanie sadajúcich častí komunikácie na Rusovskej ceste

Oznamujeme Vám, že Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií (OSK), plánuje od utorka 6.4.2021 zahájiť postupné odstraňovanie sadajúcich častí komunikácie na Rusovskej ceste v MČ Petržalka v úseku medzi Kremnickou a Kopčianskou ulicou v oboch smeroch.


Predpokladané ukončenie prác je 6.5.2021, tento termín sa môže meniť v závislosti od poveternostných podmienok, alebo iných komplikácií zistených pri samotnej realizácií stavby.

  • Dĺžka jednotlivých etáp bude cca 40m. Celková plocha opráv je cca 880 m2 .
  • Oprava spočíva v odstránení krytu komunikácie, vyspravení poklesu a následnej pokládke živičnej vrstvy.
  • Predpokladaná doba opravy každej etapy je 5 dní.
  • Oprava bude prebiehať postupne v jednotlivých etapách tak, aby bol zabezpečený prejazd vozidiel vždy jedným smerom v jednom jazdnom pruhu.

Premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.

Realizátor prác: Ing.Tomáš Lučanský, 0915 695 340, Pittel + Brausewetter s.r.o.
Dopravné značenie zabezpečuje: Ing. Lučanský
Označenie v rámci mapy:

Začiatok
Koniec

web od 2day