Zrušenie opatrení v súvislosti s vtáčou chrípkou

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava–mesto ruší opatrenia č. k. 270/108/2021 vydané dňa 18.01.2021 pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky (aviárnej influenzy) u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente.

 
 

web od 2day