Petržalka pripravuje súťaž o najkrajšiu predzáhradku

Ak k Petržalke niečo neodmysliteľne patrí, tak sú to okrem panelákov, prírodného bohatstva, práve predzáhradky. Každá je iná, no vytvorená s tým istým cieľom, spríjemniť okolie bytového domu alebo iné verejné priestranstvo pre jeho obyvateľov.

Kreativite sa medze častokrát nekladú, a práve preto sa z niektorých predzáhradiek stali priam kultové miesta, ktoré predstavujú významný oddychový a estetický prvok lokality. Ich význam je však ďaleko väčší. Môže ísť o čiastočné vodozádržné opatrenie alebo tvoria priestor pre miestnu faunu. S podporou mestskej časti Bratislava-Petržalka vzniklo od roku 2018 vyše 38 predzáhradiek. Veľa ďalších vzniklo vďaka aktívnym obyvateľom a susedským komunitám, ktoré sa takýmto spôsobom rozhodli skrášliť svoje okolie a podporovať tak budovať susedskú komunitu. Ak patríte medzi nich, určite sa pochváľte! Chceme, aby bolo o Vašich predzáhradiek viac počuť.

Preto bratislavská mestská časť Petržalka tohto roku spúšťa prvý ročník súťaže o najkrajšiu predzáhradku. Už 20. apríla bude možné prostredníctvom formulára na webovej stránke MČ Petržalka www.petrzalka.sk prihlásiť a nominovať petržalské predzáhradky a komunitné záhrady. V júni bude vyberať odborná komisia tie, ktoré postúpia do on-line hlasovania. Vyhlásenie výsledkov prebehne prvý augustový týždeň.

 

Do dotazníka sa môžu zapojiť všetci obyvatelia s trvalým a prechodným pobytom na území mestskej časti Bratislava-Petržalka.

„Petržalské predzáhradky tvoria určitú identitu miestnych komunít a nás teší, že majú záujem robiť svoje okolie krajším. Aj týmto spôsobom preto chceme motivovať Petržalčanov, aby v tejto činnosti pokračovali, či už s podporou mestskej časti alebo po konzultácii s mestskou časťou“, uvádza vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková, ktorá tiež dodáva, že pre víťazov budú pripravené vecné ceny.

Súťaž bude mať 3 kategórie, a to: Najkrajšia predzáhradka s podporou mestskej časti (označené tabuľkou), najkrajšia predzáhradka bez podpory mestskej časti a najkrajšia komunitná záhrada. V každej kategórie budú ohodnotené prvé tri miesta.

Mestská časť Bratislava-Petržalka zároveň touto cestou ďakuje všetkým obyvateľom, ktorí sa starajú o svoje predzáhradky alebo sa obrátili na MČ pri ich realizáciách, či žiadosti o podporu.

web od 2day