Nový piesok na petržalských ihriskách

Tento rok budú mať petržalské ihriská čistejší a krajší piesok. Komplexnú výmenu starého piesku za nový podstúpili pieskoviská všetkých materských škôl, v najbližšej dobe prídu na rad verejné detské ihriská v správe mestskej časti.

Odvoz a dovoz piesku zabezpečujú pracovníci referátu správy verejných priestranstiev (RSVP), ktorým sa podarilo naviezť približne 600 ton nového piesku do pieskovísk pri materských školách. Pokračovať budú s detskými ihriskami, ktoré plánujú vyčistiť do konca mája tohto roka v závislosti od poveternostných podmienok.

RSVP inicioval výmenu piesku začiatkom marca, pričom sa prioritne zameral na materské školy. Tie môžu od 12. apríla navštevovať všetky deti bez výnimky. „Materské školy sme uprednostnili vzhľadom na avizované spustenie ich prevádzky, aby sme zvýšili hygienické štandardy pieskovísk,“ povedal Milan Gálik z RSVP.

Nový piesok v materských školách

RSVP inicioval výmenu piesku začiatkom marca, pričom sa prioritne zameral na materské školy. Tie môžu od 12. apríla navštevovať všetky deti bez výnimky. „Materské školy sme uprednostnili vzhľadom na avizované spustenie ich prevádzky, aby sme zvýšili hygienické štandardy pieskovísk,“ povedal Milan Gálik z RSVP.

„Naším pôvodným zámerom bolo vymeniť piesok z pieskovísk materských škôl k 1. aprílu, no zdržalo nás nepriaznivé počasie,“ dodal.

Starý piesok nevyšiel nazmar

Vyvezený starý piesok z pieskovísk pri MŠ použili pracovníci na takzvané pieskovanie lúk, ktoré je bežnou súčasťou jarnej renovácie pôdy a trávnika. „Piesok sme pomocou strojovej techniky zapracovali do pôdy na veľkých zelených plochách, ktoré pravidelne kosíme, na pápežskej lúke, Lúke vďaky pri Malom Draždiaku a na lúke pri Holíčskej ulici, v snahe vyrovnať terén pred začatím prvej fázy kosby a prevzdušniť pôdu, aby dokázala lepšie absorbovať vodu pri prívalových dažďoch,“ vysvetlil vedúci RSVP Peter Slovák.

Dažďová voda sa podľa neho zvykla z veľkých trávnatých plôch vylievať na miestne komunikácie, čím komplikovala dopravu.

Sezóna na ihriskách ešte nezačala

Pandémia koronavírusu tento rok zapríčinila, že sezóna otvorenia ihrísk sa posúva na neskôr. Samospráva na to upozornila prostredníctvom oznamov umiestnených na vstupných bránach ihrísk. „Detské ihriská v našej správe zatiaľ zostávajú oficiálne zatvorené do 28.4.2021 z dôvodu núdzového stavu. Tento čas využijeme na ich údržbu, výmenu piesku a upratovanie, aby sa mohli deti vrátiť do čistejšieho prostredia,“ konštatovala Anna Všetečková z referátu investičných činností.

Nový piesok na detských ihriskách

V ďalšej fáze dôjde k výmene piesku na verejných detských ihriskách v správe mestskej časti, čo by malo trvať približne jeden mesiac. Nový piesok pribudne najprv v miestnej časti Lúky, potom prídu na rad Dvory, Kopčany, Stará Petržalka a Háje.

Výmena piesku bude koordinovaná aj s prvou etapou kosenia a upratovaním na detských ihriskách. Tak, ako minulý rok, pracovníci referátu správy verejných priestranstiev budú v priebehu sezóny v rámci údržby detských ihrísk realizovať aj opravy herných prvkov.

 

web od 2day