Prevádzka ZŠ a MŠ od 26.4.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 12. apríla 2021 oznamujeme, že od 26. apríla 2021 bude obnovené vyučovanie pre žiakov piateho, šiesteho a siedmeho ročníka ZŠ. Prevádzka materských škôl ostáva nezmenená.

web od 2day