Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov – jar 2021

Petržalka už tradične 2x do roka pristavuje pre svojich obyvateľov veľkokapacitné kontajnery. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu nebudeme zverejňovať harmonogram pristavenia kontajnerov na celé jarné plánované obdobie ako to bolo v minulosti. Pristavenia zverejníme iba na najbližších 7 dní.

Kontajnery budú pristavované v uvedené dni vždy o 12:00 a budú odvážané v rovnaký deň o 18:00. Obyvatelia môžu do týchto kontajnerov ukladať nasledujúce druhy odpadov:

  • objemný odpad (drevený, čalúnený nábytok, skrine, police, stoličky, koberce a pod.), tento druh odpadu musí byť upravený tak, aby zaberal čo najmenej miesta;
  • sanita v celku (umývadlá, vane);
  • elektro;
  • kovy.

Nasledujúce druhy odpadov nebudeme odoberať:
pneumatiky, drobný stavebný odpad.

Aktuálny harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov v rámci zberu objemného odpadu Petržalky – jar 2021 nájdete TU (alebo nižšie v prílohe).

V prípade ďalších informácií môžete kontaktovať odd. životného prostredia mailom alebo telefonicky:

Ing. Lenka Špodová: lenka.spodova@petrzalka.sk, 02/68 288 851
Mgr. Tatiana Hajčík Stanová: tatiana.stanova@petrzalka.sk, 02/68 288 796
Mgr. Ľubica Boršová: lubica.borsova@petrzalka.sk, 02/68 288 852

web od 2day