V Petržalke pribudli hlasovacie koše na cigaretové ohorky

Mestská časť Bratislava-Petržalka svojpomocne osadila vo frekventovaných lokalitách tzv. hlasovacie smetné koše, čím sa pridala k ďalším samosprávam po celom Slovensku bojujúcim proti cigaretovým ohorkom.

Odhodením cigaretového ohorku do jednej z presklenej časti koša budú môcť obyvatelia mestskej časti vyjadriť svoj názor na pripravené otázky a zároveň šetriť životné prostredie.

Zásadným problémom nie len v Petržalke je to, že veľa ľudí nepovažuje cigaretové ohorky za odpad. Sú malé a v tráve ich skoro nevidieť. Je ich však viac než dosť. Nájdeme ich pod oknami obytných domov, v blízkosti zastávok MHD, lavičiek v parkoch. Rozklad jedného cigaretového ohorku pritom môže trvať až 10 rokov, v závislosti od miesta, kde bol odhodený. Okrem nebezpečných mikroplastov, na ktoré sa vie “špačok” rozložiť, je dôležité myslieť aj na toxíny nachádzajúce sa vo filtri cigarety. Tie sa môžu dostať do pôdy a škodiť živým organizmom.

 

Osadením hlasovacích košov s anketovými otázkami chce Petržalka vzbudiť záujem fajčiarov o správne odhodenie ohorku do koša a zbaviť ich zlozvyku odhadzovania ohorkov na zem. V prvej fáze projektu bolo osadených celkovo šesť košov v blízkosti zastávok MHD, kde najčastejšie tvoria odpad z cigariet ľudia čakajúci na dopravné spojenie.

„Hlasovacie koše sú osadené na šiestich miestach, ktoré v rámci obhliadok vytypovali zamestnanci referátu čistoty a poriadku ako plochy s vyšším podielom odpadu z cigariet. Ide o frekventované lokality pri dôležitých dopravných uzloch, napríklad križovatka ulíc Bosákova a Farského, Ovsištské námestie, či Osuského ulica,“ uvádza vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

Vedúca referátu čistoty a poriadku Lenka Špodová dodáva, že okrem znižovania odpadu, ktoré ohorky tvoria, bude zaujímavé sledovať aj správanie obyvateľov Petržalky či jej návštevníkov.

Podľa skúseností z iných miest a mestských častí môžeme hovoriť nielen o znížení odpadu, ale aj o záujme ľudí podieľať sa na vyjadrení svojho názoru v anketovej otázke odhodením ohorku do ľavej alebo pravej časti koša. Vďaka tomu, že sú hlasovacie koše presklené, vidia výsledky hlasovania všetci,“ uzatvára.

web od 2day