Štartuje kosenie pri Chorvátskom ramene, bude šetrnejšie

V súvislosti s pripravovanou výstavbou predĺženia električkovej trate na koniec Petržalky bude Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Štátnou ochranou prírody SR v nadchádzajúcich dňoch kosiť brehové porasty trstiny na vybraných úsekoch Chorvátskeho ramena.

Spoločne tak pripravujú nový domov pre ohrozený a chránený druh rastliny – zeler plazivý (Apium repens), ktorý rastie aj na území, kadiaľ povedie električková trať. Kosením postupne vytvoria pre túto vzácnu rastlinu ideálnu náhradnú plochu v rámci jej prirodzeného prostredia, na ktorú bude môcť byť presadená. Viac sa o tejto rastlinke európskeho významu dozviete napríklad TU. 

Zároveň treba mať na pamäti aj to, že v tejto lokalite hniezdia viaceré vtáky – preto bude kosenie realizované s ohľadom na prítomné hniezdiace druhy vtáctva po predchádzajúcej dôkladnej obhliadke za účasti Štátnej ochrany prírody SR.

SVP začne s kosbou trávnatých porastov od pondelka 3.5.2021. S kosením porastov trstiny by sa malo začať približne od stredy alebo štvrtka (prípadne aj neskôr), v závislosti od počasia a iných okolností. O presnom termíne kosby trstiny Vás budeme informovať. V čase kosby trstiny budú na frekventovaných miestach rozmiestnené informačné tabule, ktoré upovedomia občanov a tejto aktivite.

web od 2day