Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2021, zo dňa 7. mája o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

web od 2day