ZŠ Prokofievova má stoličkový výťah pre telesne znevýhodnených

Žiaci s telesným znevýhodnením navštevujúci základnú školu (ZŠ) na Prokofievovej ulici v bratislavskej Petržalke majú bezbariérový pohyb v priestoroch školy.

Umožňuje im to nový stoličkový výťah, na ktorého inštaláciu získala škola financie v rámci grantového programu. Uľahčiť by mal život nielen žiakom, ale aj ich rodičom. Škole ho odovzdali v stredu (16.6.).

„V rámci integrovaného vzdelávania je veľmi dôležité, aby mali v našich školách všetci žiaci bez rozdielu, aj tí so špeciálnymi potrebami, zabezpečené vhodné podmienky na výchovu a vzdelávanie,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka. Nová pomôcka ho teší aj preto, že sa táto škola ako jediná venuje vzdelávaniu žiakov s poruchami autistického spektra a s ďalšími vývinovými poruchami.

Za grantovým programom Vzdelaním k integrácii stojí Nadácia Volkswagen Slovakia a Asociácia pomoci postihnutým – APPA. „Možnosť dostupného vzdelávania pre každé dieťa je ukotvená aj v legislatíve, v praxi sa však stále mnohí rodičia stretávajú s prekážkami. Jednou z nich je nevyhovujúce prostredie školy – najmä v starších budovách chýba bezbariérový vchod i prístup do jednotlivých tried,“ priblížil predseda správnej rady nadácie Sebastian Krapoth.

 

Základná škola Prokofievova zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 328 intaktným žiakom. Osobitnú pozornosť venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako jediná základná škola sa venuje žiakom s poruchami autistického spektra. Má 22 integrovaných žiakov s rôznymi poruchami a 34 žiakov s autizmom bez mentálneho postihu.

Školu v súčasnosti navštevujú štyria žiaci, ktorí majú telesné znevýhodnenie. Na prvom stupni je to prvák so svalovou dystrofiou, ktorá ma zhoršujúci sa charakter. V druhom ročníku sa vzdelávajú chlapec s poruchou autistického spektra na vozíčku a imobilné dievčatko s telesným postihnutím. Štvoricu školákov uzatvára piatak trpiaci svalovou dystrofiou, ktorý je na vozíku.

Zdroj: TASR

web od 2day