Nové značenie vyhradeného parkovania pre našich zdravotne znevýhodnených občanov

V našej mestskej časti pribudli na viacerých miestach nové dopravné značky označujúce vyhradené parkovacie miesta.

Viaceré pozorné oči si všimli nové dopravné tabule, ktoré postupne pribúdajú na území našej samosprávy. Na parkoviskách ste zahliadli najmä značku zákaz zastavenia s nápisom vyhradené parkovanie. Práve takouto formou značíme novoschválené parkovacie miesta určené iba pre našich ŤZP spoluobčanov.

„Dopravné značenie je vyhotovené v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra č.30/2020 o dopravnom značení. Podľa jej staršej verzie sa vyhradené parkovanie značilo modrým písmenom P a nápisom reservé spoločne s dodatkovou tabuľkou s evidenčným číslom vozidla a vodorovným značením bielym krížom. V zmysle tejto novej vyhlášky sa musí používať značka zákaz zastavenia spoločne s dodatkovou tabuľkou vyhradené parkovanie, tentokrát bez uvedenia EČV, pričom vodorovne sa môžu vyznačiť len okraje parkovacieho miesta,“ vysvetľuje naša kolegyňa a vedúca referátu dopravy Lívia Štulajterová.

Na takto vyhradenom mieste musia zároveň majitelia vozidiel za ich čelné sklo viditeľne umiestniť parkovací preukaz vydaný Mestskou časťou Bratislava-Petržalka s presne vymedzenou dobou platnosti. Občania s preukazom ŤZP môžu o takéto vyhradené parkovacie miesto požiadať našich kolegov, napríklad cez e-mail doprava@petrzalka.sk.

Za parkovanie iného vozidla, než toho, pre ktoré je vyhradené miesto určené, hrozí pokuta či odťah. Správajme sa preto ohľaduplne a zodpovedne. Ďakujeme.

web od 2day