Petržalka v roku 2020 hospodárila s prebytkom takmer 6 000 000 eur

V minulom roku sa nám aj napriek koronakríze z bežného a kapitálového rozpočtu vďaka včasnej konsolidácii verejných financií podarilo takpovediac ušetriť viac ako 5,87 milióna EUR. Potvrdil to aj záverečný účet našej mestskej časti za rok 2020, ktorý spolu so zvýšením investičných výdavkov aktuálneho rozpočtu o sumu 2,67 milióna EUR schválili naši poslanci na júnovom zasadnutí zastupiteľstva.

Prebytok financií bol spôsobený najmä zvýšenými daňovými príjmami, ktoré predstavujú najvýznamnejšiu časť tejto časti rozpočtu nielen pri našej samospráve. Ide predovšetkým o daň z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad.

VIAC INFO TU

Naši volení zástupcovia na čele so starostom Jánom Hrčkom rozhodli, že časť našich spoločných peňazí poputuje aj do rezervného fondu. Z neho budeme môcť opäť čerpať pri potrebnej údržbe či investičných projektoch. Napríklad pri ďalšom zlepšovaní dopravy, rozširovaní kapacít materských a základných škôl, skvalitnení sociálnych a technických služieb či ešte lepšej podpore kultúry, športu a komunitného života v Petržalke.

„Paradoxne, najnovší prebytkový výsledok nášho hospodárenia je najlepší za posledných 15 rokov, čo pokladám za veľmi pozitívnu správu. Ušetrené financie sa totiž budeme snažiť v nasledujúcom období využiť naozaj zmysluplne. Tak na kompenzáciu spomínaných dopadov koronakrízy z pohľadu obyvateľov a návštevníkov Petržalky, ako aj na realizáciu viacerých projektov, pričom dôraz budeme stále klásť aj na spolufinancovanie z externých zdrojov.“ priblížil starosta najväčšej slovenskej mestskej časti.

web od 2day