Využite šancu pripomienkovať návrh vyznačenia parkovacích miest na Dvoroch 4

Možnosť vyjadriť svoj názor na projekt máte už len do 4. augusta.

V mene kolegov z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy by sme vás chceli ešte raz upozorniť, že pripomienkovať ich návrh vyznačenia parkovacích miest a zjednosmernenia ulíc u nás v Petržalke – konkrétne v časti Dvory 4, kde 01. októbra plánujú spustiť mestské regulované parkovanie – máte už len do stredy 04. augusta (vrátane).

Ich kompletný projekt aj s dokumentáciou nájdete TU a všetky vaše podnety, postrehy, nápady na vylepšenie či konštruktívne výhrady môžete na magistrát posielať prostredníctvom e-mailu paas@bratislava.sk.

 

Zástupcovia našej metropoly avizujú, že všetky vaše pripomienky – vrátane tých, ktoré odzneli na osobnom stretnutí v rámci akcie Značenie parkovacej zóny Petržalka Dvory 4 – podrobne vyhodnotia a ak to bude možné, určite ich do projektu zapracujú. Aj v ich mene vám vopred ďakujeme za pomoc.

web od 2day