Petržalka aktuálne s približne 1900 vyhradenými parkovacími miestami

Viac ako polovica z nich patrí našim ŤZP obyvateľom.

Ako sme sľúbili (ospravedlňujeme sa za dlhšie čakanie), na základe viacerých vašich otázok z diskusií na sociálnych sieťach sme sa s kolegami z referátu dopravy bližšie pozreli na počty vyhradených parkovacích miest v našej mestskej časti.

Hneď v úvode opäť zdôrazňujeme, že od 16. októbra 2019 nové vyhradené parkovacie miesta – okrem tých pre našich obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) – nevydávame. Existujúce boxy s vyhradeným parkovaním však na požiadanie majiteľov o predĺženie povolenia môžu zostať v platnosti až do zavedenia takzvanej celomestskej parkovacej politiky alebo do zmien v našej petržalskej parkovacej politike.

Zároveň platí, že denne evidujeme niekoľko žiadostí o nové parkovacie miesto pre ŤZP, o zmenu polohy či zrušenia existujúcich vyhradených miest. Z tohto dôvodu sa ich presné počty môžu meniť na dennej báze a čísla nižšie preto zobrazujú čo najpresnejší možný stav zo začiatku augusta 2021.

VYHRADENÉ PARKOVANIE V PETRŽALKE: 

  • firmy a živnostníci: 159 boxov (8,3 %)
  • fyzické osoby: 687 boxov (35,9 %)
  • osoby s ŤZP: 1070 boxov (55,8 %)

SPOLU: 1916 VYHRADENÝCH BOXOV 

V rámci petržalského parkovacieho systému momentálne počítame s približne 18 500 modrými parkovacími miestami, čiže vyhradené zaberajú asi 10,4 % z nich, pričom po odpočítaní ŤZP miest ide „iba“ o 4,6 %. Ak by sme tento výpočet urobili z celkového počtu verejne dostupných parkovacích miest, ktorých je v Petržalke približne 30-tisíc, pomer by bol ešte výrazne nižší.

Každopádne platí, ako sme uviedli hneď na začiatku, že naša samospráva predbežne počíta so zrušením všetkých vyhradených miest – okrem tých pre ŤZP – so zavedením celomestskej parkovacej politiky alebo s inými výraznými zmenami v pilotnom programe petržalského parkovacieho systému.

Do tej doby budeme príjmy z vyhradených parkovacích miest (okrem tých pre ŤZP, ktoré pokrývajú najmä náklady na osadenie týchto boxov), využívať na ďalšie zlepšovanie parkovania v našej mestskej časti – od čistenia a značenia parkovísk, cez nutnú výmenu dopravného značenia, až po rozširovanie kapacít. Ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.

Viac informácií o najnovších zmenách v dopravnom značení vyhradených boxov nielen v našej Petržalke nájdete TU.

web od 2day