Ľudia bez domova nám nie sú ľahostajní

Na našom Miestnom úrade v posledných týždňoch vnímame množstvo podnetov v súvislosti s ľuďmi bez domova, ktorí sa pohybujú v rôznych lokalitách.

Pri riešení situácie spolupracujeme s kolegami z Mestskej polície, pričom za ich snahu a pomoc im nesmierne ďakujeme. Poverení pracovníci nášho oddelenia sociálnych vecí vykonávajú v týchto miestach pravidelné obhliadky práve v sprievode polície, prípadne kolegov z nášho oddelenia životného prostredia. Prostredníctvom rozhovorov sa ľudí bez domova snažíme povzbudiť k návšteve zariadení, ktoré im vedia podať pomocnú ruku a sú alternatívou prespávania v „spálňach“ pod holým nebom.

 

Platilo to aj v prípade štvrtkovej obhliadky na Rovniankovej ulici. Po rozhovore a nasmerovaní na skvelé občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré pomáhajú našim spoluobčanom bez prístrešia mohli zase naši kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev zabezpečiť vyčistenie lokality. A už teraz pracujeme aj na zlepšení situácie a pomoci ľuďom bez strechy nad hlavou v okolí Topoľčianskej ulice a Ovsištského námestia.

Situáciu na Rovniankovej budeme i naďalej monitorovať s cieľom dosiahnuť pre nich dôstojnejší život tak, aby svojim správaním zároveň neobmedzovali a neohrozovali život ostatných. Ako však všetci vieme, ide o komplikovanú tému popretkávanú množstvom ľudskej tragédie, preto ĎAKUJEME za pochopenie, strpenie i spolupatričnosť. Viac informácií nájdete TU.

web od 2day