Zákonom chránený zeler plazivý ma svoj nový domov

Posledné augustové dni realizovali kolegovia z magistrátu hlavného mesta záchranný transfer chránenej rastliny Zeler plazivý z vybraných lokalít Chorvátskeho ramena, aby ho ochránili pred dôsledkami výstavby budúcej električkovej trate.

Zeler plazivý je aktuálne situovaný na konci Chorvátskeho ramena v blízkosti Bosákovej ulice, 10 metrov nad plávajúcou pontónovou lávkou, kde boli pre neho špeciálne upravené podmienky a terén. Jeho presun bolo potrebné vykonať ešte v tomto vegetačnom období, aby sa do zimy stihol udomácniť.

Samotný presun realizovalo hlavné mesto pod dohľadom Štátnej ochrany prírody SR a v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorí zároveň vybrali vhodnú lokalitu transferu.

Zeler plazivý je rastlina z čeľade Apiaceae (mrkvovité). Jej výskyt je viazaný primárne na občasne zaplavované brehové porasty prirodzených mokradí, ale aj umelo vytvorených plôch ako je tomu v prípade Chorvátskeho ramena.

web od 2day