Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok

V Petržalke prebehne 16. októbra.

Pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov ho Magistrát hl. mesta SR Bratislavy uskutoční za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.

V Petržalke bude zber prebiehať dňa 16.10.2021 na Ovsištskom nám. č. 1, vedľa OD Jednota od 10:30 – 12:30.

 

Viac informácií, podmienky zberu a harmonogram zberu pre ostatné mestské časti nájdete v priložených dokumentoch.

 

web od 2day