Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením v časti stavby „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2. časť Bosákova ul. – Janíkov dvor“ – informácia

web od 2day