Materská škola na Bohrovej s novou lezeckou stenou pre najmenších

Aj táto materská škola sa snaží žiť zdravo.

Kolegovia z Materskej školy Bohrova 1 sa snažia našim/vašim deťom ponúkať čo najviac pohybových aktivít v interiéri aj exteriéri a tým ich viesť k zdravému životnému štýlu. Sami tvrdia, že ide o zodpovednosť nás dospelákov, a preto sa rozvoju ducha i tela najmenších venujú dlhodobo. Ich deti si tak zdravie utužujú každodenným pohybom v telocvični, na ihriskách alebo v zime v suchej saune, ktorú majú priamo v budove.

Najstaršie skupiny tiež podľa možností navštevujú rôzne pohybové kurzy, akými sú korčuľovanie, lyžovanie či predplavecký výcvik. Zdravý životný štýl zároveň spájajú aj so správnou výživou, o ktorú sa aj v ich prípade starajú naši ďalší šikovní kolegovia z pridruženej školskej jedálne.

V neposlednom rade sa zástupcovia materskej školy s ich Rodičovským združením Borkáčik a projektom Lezieme za zdravím prihlásili o dotáciu priamo od našej mestskej časti. A boli úspešní, pretože ich projekt vyrástol do krásy aj vďaka sume 4 493 EUR z nášho spoločného rozpočtu.

Keďže ich telocvičňa je koncipovaná tak, aby deťom poskytla čo najväčší priestor na vyskúšanie si rôznych pohybových aktivít podľa vzoru rodičov i známych športovcov (od lezeckých stien cez fitness stroje až po náčinie), tentokrát sa pokúsili o ich prepojenie so školským dvorom, na ktorom sa snažia o rozširovanie zaujímavých a bezpečných hrových prvkov. Jedným z nich je aj nová lezecká stena s dopadovou plochou, ktorá u detí rozvíja tak hrubú motoriku, ako aj súťaživosť, odvahu či prekonávanie limitov.

„Som presvedčená, že ak deti budú už od útleho veku aktívne zapájané do aktivít a športov rôzneho druhu, podporíme ich vývoj a hlavne kladný vzťah k pohybu, ktorý je základom zdravého životného štýlu,“ zhrnula pani Iveta Bosnyaková, autorka tohto textu a učiteľka Materskej školy Bohrova 1. Spolu s pani riaditeľkou Janou Oswaldovou mestskej časti Bratislava-Petržalka a všetkým obyvateľom i návštevníkom ĎAKUJÚ za podporu.

web od 2day