Petržalka zriadila prvú klubovňu pre seniorov na Osuského ulici

Bude im slúžiť na šport, oddych aj zábavu.

Oficiálne otvorenie je naplánované na pondelok 4. októbra. K dispozícii bude v pracovných dňoch od 10:00 do 16:00.

V Petržalke dlhodobo funguje šesť denných centier združujúcich petržalských seniorov. Tie majú vo väčšine prípadov prevádzku v bytových domoch, kde nie je dostatok priestoru ani súkromia na aktivity alebo podujatia väčšieho charakteru. Podľa starostu Petržalky Jána Hrčku absentoval jeden spoločný priestor, kde by sa mohli stretávať všetci seniori, nie len tí z denných centier, a kde by si mohli užívať spoločné chvíle spevom, tancom či športom.

„Seniori tvoria cca 13 % z obyvateľstva našej Petržalky. Nielen mojou prioritou bolo vytvoriť im pôdu na spoločné stretnutia, podujatia, kreatívne a športové vyžitie,“ vysvetľuje dôvod vzniku klubovne.

Klubovňa na Osuského ulici 8 bude k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 10:00 do 16:00.

 

Tančiareň, herňa aj kuchynka

Klubovňa vznikla rekonštrukciou priestorov bývalej neziskovej organizácie na Osuského ulici, kde sa budúci rok plánuje aj spustenie Petržalskej letnej univerzity pre seniorov pod hlavičkou Univerzity tretieho veku Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

V rámci interiéru vznikla v klubovni takzvaná tančiareň určená na spoločenské tance a kolektívne športy, akými sú napríklad areobik či zumba. Seniori majú k dispozícii aj herňu s biliardom, ping-pongom aj stolným futbalom.

 

Občerstviť sa môžu v novo vybudovanej kuchynke, zrelaxovať či porozprávať sa vo vstupnej oddychovej miestnosti.

V peknom počasí budú môcť seniori tráviť čas na čerstvom vzduchu vo vonkajšom areáli objektu, kde takisto nájdu uplatnenie pre rôzne druhy činností.

„Možnosť robiť aktivity vonku je pre seniorov veľkou výhodou. Navyše, v prípade zhoršenia počasia sa môžu presunúť do susedného domu kultúry,“ vyzdvihuje benefit exteriérového areálu starosta.

Každý deň iná aktivita

Každý deň v týždni bude prednostne, nie však výhradne, sústredený na konkrétnu záujmovú činnosť, v ktorej sa budú môcť seniori realizovať.

Pondelky budú zamerané na šport a súťaženie, v stolnom tenise, šípkach, biliarde, stolnom futbale či petangu. Utorky budú hravé a posilňujúce mentálnu kondíciu v rámci spoločenských hier, tréningu pamäti, medzigeneračných stretnutí starých rodičov a vnúčat, besied a vzájomných dialógov. 

Stredy budú vyčlenené na tanec Zumby Gold, rehabilitačné cviky na celé telo, Jogu, Nordic walking, turistiku a iné pohybovo-relaxačné aktivity. Štvrtky budú môcť seniori ukázať svoje kreatívne zručnosti v tvorivých dielňach, prostredníctvom výstav a prezentovania tradícií. Piatky sa budú niesť v znamení dobrej nálady spevu, tanca, do ktorého občas zahrajú folklórne súbory Melódia i Petržalčanka.

Manažérkou Klubovne pre seniorov je Janka Chládecká, ktorá je zároveň manažérkou Univerzity tretieho veku.

„Verím, že román Klubovne seniorov budeme s mestskou časťou písať spoločne a stane sa zmysluplným čítaním pre viaceré generácie a súčasťou novodobej histórie Petržalky,“ povedala.

Priamo v Klubovni sa budú seniori stretávať s tromi pracovníčkami, ktoré sa im budú v čase otváracích hodín naplno venovať.

web od 2day