Od októbra parkujú návštevníci Petržalky počas dňa a cez víkendy zadarmo

V noci už ale na modrých miestach nezaparkujú vôbec.

Rezidenti mestskej časti parkujú v celej Petržalke tak, ako doteraz, čiže úplne zadarmo. Od januára 2022 by však malo aj na Dvory 4 doraziť spoplatnené celomestské parkovanie z dielne magistrátu. 

Od piatka 1. októbra 2021 vstúpili do platnosti zmeny v petržalskom parkovacom systéme, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy.

„Náš online parkovací systém preto v týchto hodinách a dňoch prechádza viacerými technickými úpravami. Prosíme preto o strpenie a samozrejme, platí, že túto skutočnosť s partnermi zohľadníme aj pri kontrolách a prípadných sankciách priamo v teréne,“ vysvetľuje starosta Petržalky Ján Hrčka.

Mestská časť o jej nových petržalských zásadách parkovania, ako aj o opätovnom odložení takzvaného celomestského parkovania z dielne magistrátu, všetkých dotknutých majiteľov vozidiel informovala napríklad prostredníctvom SMS správ.

Čo teda nové petržalské pravidlá parkovania a odklad magistrátneho systému parkovania, ktorý bol predstavený pod skratkou PAAS, znamená pre obyvateľov a návštevníkov Petržalky?

Rezidenti Petržalky a ich návštevy parkujú úplne zadarmo

Podmienky parkovania sa pre petržalských rezidentov a ich návštevy od piatka 1. októbra 2021 de facto nemenia. 

Stačí, ak sa bezplatne zaregistrujú v pilotnom online petržalskom parkovacom systéme na webe www.parkovanievpetrzalke.sk či prostredníctvom mobilnej aplikácie URBI – Parkovanie v Petržalke, cez ktorú môžu naďalej využiť aj bezplatné parkovacie hodiny pre ich krátkodobé návštevy.

„Pokiaľ ste sa v našom petržalskom parkovacom systéme registrovali pred 1. októbrom 2021, nie je nutné z vašej strany podniknúť žiadne kroky,“ uisťuje starosta Ján Hrčka.

„Ak si však prajete vašu registráciu a osobné údaje zmazať s tým, že stratíte právo bezplatného parkovania v našich modrých boxoch, neváhajte nám napísať na parkovanie@petrzalka.sk,“ dodáva.

Bezplatné parkovanie pre zaregistrovaných petržalských rezidentov so schválenými vozidlami tak od 1. októbra 2021 platí pre celé územie mestskej časti. A minimálne do 31. decembra 2021.

Od 1. januára 2022 však magistrát, zatiaľ iba na petržalských Dvoroch 4, plánuje spustiť celomestský parkovací systém, ktorý už počíta aj so spoplatneným parkovaním rezidentov.

Podľa webu www.PAAS.sk by tak mali aj rezidenti Dvorov 4 od nového roka parkovať vo svojej zóne neobmedzene, ale iba s rezidentskou kartou za 39 eur pri jednom či 150 eur pri dvoch autách na rok. 

Návštevníci magistrátnej parkovacej zóny by zase mali v spoplatnenom čase, teda v pracovných dňoch medzi polnocou a 18:00, za parkovanie platiť 1 euro za každú načatú hodinu.

Návštevníci Petržalky parkujú úplne zadarmo cez deň a víkendy

Pre návštevníkov a nerezidentov Petržalky zase do 1. októbra 2021 platilo, že si mohli zaplatiť hodiny denného aj nočného státia na modro vyznačených parkoviskách prostredníctvom SMS správ, parkovacieho lístka alebo takzvanej elektronickej návštevníckej eKarty.

Všetky spomínané možnosti sa však po novom rušia, pretože v zmysle platného nariadenia hlavného mesta už nemá mestská časť oprávnenie vyberať za parkovanie poplatky.

Aj Petržalka tak upravila pravidlá spôsobom, že nerezidenti, teda všetci návštevníci mestskej časti bez trvalého pobytu, už za parkovanie rovnako platiť nebudú vôbec.

Bezplatne však môžu na modro vyznačených petržalských boxoch parkovať iba cez deň a víkendy, teda v pondelok až štvrtok od 07:00 do 18:00 a v piatok od 07:00 do nedele 18:00. A vždy iba s povolením mestskej časti, ktoré sa v Petržalke viaže na používanie spomínanej mobilnej aplikácie.

Všetko teda vybavia jednoducho, rýchlo a pohodlne online a cez telefón.

Registrácia nerezidentov do pilotného online petržalského parkovacieho systému prostredníctvom aplikácie URBI – Parkovanie v Petržalke trvá asi minútu. Následne pri parkovaní svojho vozidla na tej-ktorej modrej odstavnej ploche označia čas príchodu a odchodu na daný parkovací box.

Pre nerezidentov tiež zmeny platné od 1. októbra 2021 znamenajú, že mimo spomenutých časov, teda v nočných hodinách medzi 18:00 a 7:00 (okrem víkendovej piatkovej a sobotnej noci), už nemajú žiadne oprávnenie parkovať na rezidentských parkovacích miestach.

Rezidentské zóny a parkoviská v Petržalke mestská ćasť vyznačila novým dopravným značením s veľkým bielym písmenom “P” na modrom podklade a dodatkovou tabuľou s nápisom “pre schválené vozidlá rezidentov a a návštevy s povolením MČ Bratislava-Petržalka.”

Pod povolením sa pritom myslí práve používanie mobilnej aplikácie URBI – Parkovanie v Petržalke podľa vyššie popísaných podmienok. 

web od 2day