Jesenná deratizácia v Petržalke už v úvode novembra

Z dôvodu dosiahnutia minimalizácie epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia je nutné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu živočíšnych škodcov.

Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná minimálne dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel, a to v jarných a jesenných mesiacoch.

V Petržalke bude jesenná deratizácia prebiehať od 2. novembra 2021 do 08.novembra 2021.

UTOROK, 2.11.2021: Dvory 4, Dvory 5, Dvory 6, Kopčany

STREDA, 3.11.2021: Háje 2, Háje 3, Starý Háj, Ovsište

ŠTVRTOK, 4.11.2021: Háje 1, Dvory 1, Dvory 2, Dvory 3

PIATOK, 5.11.2021: Lúky 1, Lúky 2, Lúky 3, Lúky 6

PONDELOK, 8.11.2021: Lúky 4, Lúky 5, Lúky 7, Lúky 8

Sami obyvatelia môžu svojim správaním zabrániť množeniu hlodavcov v mestskej časti a to tým, že nebudú kŕmiť voľne žijúce zvieratá, hlavne mačky a ponechávať zvyšky potravy na verejnom priestranstve.

Celoplošnú deratizáciu bude realizovať odborná firma Redinex, spol. s.r.o. oprávnená na vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov, ktorú má mestská časť zazmluvnenú. Mapu lokalít celoplošnej deratizácie nájdete v priložených dokumentoch.

web od 2day