Petržalka pokračuje v práci s ľuďmi bez domova

Ďalším pozitívnym príkladom je naša Topoľčianska ulica.

Pracovníci Miestneho úradu Bratislava-Petržalka a evidujú v pravidelných intervaloch desiatky podnetov v súvislosti s ľuďmi bez domova, ktorí sa pohybujú v rôznych lokalitách našej samosprávy. Aj keď táto kompetencia patrí primárne do rúk kolegov z magistrátu snažíme sa pomôcť, ako len vieme a v rámci obhliadok sme sa tentokrát zamerali na Romanovu, Topoľčiansku a Osuského ulicu.

Všetky tri lokality boli zásahmi našich šikovných pracantov z oddelenia správy verejných priestranstiev v spolupráci s ďalšími referátmi vypratané a vyčistené tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu znečisteniu, prípadne opakovanému a výraznejšiemu zhromažďovaniu sa ľudí bez domova.

 

Všetky úkony boli vykonávané veľmi citlivo, pričom ľudí bez domova sa snažíme povzbudiť k návšteve zariadení, ktoré im vedia podať pomocnú ruku a sú alternatívou prespávania v „spálňach“ pod holým nebom. Pozitívnym príkladom je práve Topoľčianska ulica, ktorej dočasná obyvateľka sa aj vďaka našej asistencii presúva z improvizovaného príbytku do jednej z ubytovní.

Obe lokality budeme i naďalej monitorovať a naším cieľom zostáva pre ľudí bez domova dosiahnuť dôstojnejší život tak, aby svojim správaním zároveň neobmedzovali a neohrozovali život ostatných. Ako však všetci vieme, ide o komplikovanú tému popretkávanú množstvom ľudskej tragédie, preto ďakujeme za pochopenie, strpenie i spolupatričnosť.

web od 2day